واکسیناسیون در گروه بندی جدید آغاز شد

واکسیناسیون سراسری پرسنل نیروی انتظامی از امروز آغاز شد.
تصویر واکسیناسیون در گروه بندی جدید آغاز شد

به گزارش پرسون، همزمان با آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و مشاغل حساس، واکسیناسیون سراسری پرسنل نیروی انتظامی نیز به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

328309