در این سامانه زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنید

افراد می‌توانند از این پس در سامانه سلامت مکان و زمان تزریق واکسن خود را انتخاب کنند.
تصویر در این سامانه زمان و مکان تزریق واکسن را انتخاب کنید

به گزارش پرسون، امکان انتخاب محل، تاریخ و ساعت دریافت واکسن در سامانه salamat.gov.ir فراهم شد.

بدین ترتیب زمان و محل تزریق واکسن توسط خود افراد انتخاب می‌شود و نیازی به انتظار برای دریافت پیامک نوبت‌دهی نیست.

منبع: تسنیم

327371