325339

پیشنهاد ابطال انتخابات شورا‌های ۲۰ شهر به هئیت مرکزی نظارت ارائه شده است/ اعلام نظر نهایی تا ۵ روز آینده

تصویر پیشنهاد ابطال انتخابات شورا‌های ۲۰ شهر به هئیت مرکزی نظارت ارائه شده است/ اعلام نظر نهایی تا ۵ روز آینده
رئیس هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها گفت: انتخابات شورا‌های حدود ۲۰ شهر از سوی هئیت نظارت استان‌ها به هئیت مرکزی برای ابطال پیشنهاد شده که همگی هم از شهر‌های کوچک و از استان‌های مختلف هستند.

به گزارش پرسون، بنا به اعلام خانه ملت، سید«حمیدرضا کاظمی» به آخرین وضعیت رسیدگی به اعتراضات انتخابات شورا‌ها اشاره کرد و گفت: زمان قانونی رسیدگی به اعتراض انتخابات شورا‌ها در هئیت‌های نظارت استانی خاتمه یافته ا ست.

نماینده مردم پلدختر در مجلس افزود: استان‌هایی که هیچ گونه پیشنهادی به هئیت نظارت مرکزی نداشتند مشخص بوده که انتخابات را تایید کرده‌اند و آن‌هایی هم که نظر بر ابطال انتخابات شورای شهر خود را دارند پیشنهاداتشان را به هئیت مرکزی نظارت ارائه کردند.

وی بیان کرد: جلسه هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر و روستا را برگزار می‌کنیم. از رئیس هئیت نظارت استان‌هایی که نظرشان بر ابطال انتخابات شهرشان بوده هم دعوت می‌کنیم اسناد و مدارک مربوطه را ارائه دهند تا اینکه هئیت مرکزی نظارت نیز نظر نهایی خود را اعلام کند.

رئیس هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها اظهار کرد: انتخابات شورا‌های حدود ۲۰ شهر از سوی هئیت نظارت استان‌ها به هئیت مرکزی برای ابطال پیشنهاد شده که همگی هم از شهر‌های کوچک استان‌های مختلف هستند.

وی عنوان کرد: با استناد به تخلفاتی که هئیت نظارت بر انتخابات استان‌ها بررسی کرده به هئیت مرکزی برای ابطال انتخابات پیشنهاد شده تا اگر لازم باشد گروه بازرسی را مامور به بررسی در آن استان کنیم و در نهایت جمع بندی و نظر نهایی اعلام می‌شود و احتمالا تا ۵ روز آینده هم نظر نهایی خود را به وزارت کشور اعلام خواهیم کرد.

| 325339