325109

توسط محققان فدرال رزرو و یل صورت گرفت؛

تنظیم دو چارچوب نظارتی برای استیبل کوین ها

تصویر تنظیم دو چارچوب نظارتی برای استیبل کوین ها
تحقیقات مداوم فدرال رزرو در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC، گسترش یافته است که شامل استیبل کوین ها نیز می باشد و اینکه آیا آن ها می توانند به طور موثر قانونگذاری شوند یا خیر.

به گزارش پرسون، گورتون و ژانگ در مقاله خود که در 17 ژوئیه(26 تیر) در eBibrary SSRN منتشر شد ، استدلال می کنند که “پول های تولید شده خصوصی” مانند استیبل کوین ها “وسیله مبادله موثر نیستند، زیرا همیشه در سطح مقبول پذیرفته نمی شوند” سپس نویسندگان به ارائه راه حل هایی برای پرداختن به “خطرهای سیستمی ایجاد شده توسط استیبل کوین ها” پیشنهاد می دهند.

محققان پس از پژوهش در تاریخ پول خصوصی، آغاز دوره بانکی در ایالات متحده، یک دوره از سال 1837 تا 1864، به این نتیجه رسیدند که سیاست گذاران در رابطه با قانونگذاری استیبل کوین ها دو گزینه دارند: ساخت استیبل کوین ها برابر با پول عمومی یا CBDC که مستلزم مالیات از موجودی پول های خصوصی است.

با توجه به گزینه اول، دولت می تواند صدور استیبل کوین ها را از طریق بانک های بیمه FDIC صادر کند یا شرط کند که تمام استیبل کوین ها به طور کامل توسط خزانه داری در فدرال رزرو وثیقه گرفته شوند.

از 19 ژوئیه (28 تیر) ، یلن، گروه کاری رئیس جمهور در بازارهای مالی را برای بحث در مورد Stablecoins دعوت می کند. این گروه قانون گذاران مختلف را برای ارزیابی مزایا و خطرات احتمالی استیبل کوین ها گرد هم می آورد.

بحث در مورد استیبل کوین ها اخیراً افزایش یافته است، جروم پاول، رئیس صندوق فدرال، خواستار مقررات سختگیرانه دارایی مانند تتر است. پاول در شهادت خود در مجلس نمایندگان در 14 ژوئیه (23 تیر)، اظهار داشت که رمزارزها بی ثباتی شدید قیمتی دارند.

اگرچه ایالات متحده هیچ برنامه فوری برای دلار به اصطلاح دیجیتال ندارد ولی چین به عنوان یکی از پیشتازان صدور ارز دیجیتال با کنترل بانک مرکزی می باشد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی باشد.

منبع:cointelegraph

| 325109