307892

«کتاب تئاتر» منتشر می‌شود

تصویر «کتاب تئاتر» منتشر می‌شود
مجله‌ تخصصی «کتاب تئاتر» در روزهای پایانی دولت دوازدهم مجوز انتشار گرفت.

به گزارش پرسون، کتاب تئاتر با رویکرد پژوهشی و تحلیلی به مدیریت دکتر «حسن پورگل محمدی» و سردبیری «بهزاد خاکی‌ نژاد» توسط بخش خصوصی روانه‌ بازار نشر خواهد شد.

حسن پورگل محمدی، صاحب امتیاز نشریه، دارای دکترای تئاتر و موسس آکادمی هنر دراما، از مدرسان و هنرمندان تئاتری است که به تازگی کتاب «هنرهای نمایشی؛ روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تئاتر» به قلم او روانه‌ی بازار کتاب شده است.

بهزاد خاکی‌نژاد، سردبیر نشریه نیز از مدرسان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان تئاتری است که افزون بر سابقه‌ی همکاری بسیاری با نشریه‌های هنری، مدیریت و سردبیری مجله اختصاصی «هنر بازیگری» را بر عهده دارد و به تازگی دو کتاب «مونودرام؛ تئاتر برای یک بازیگر» و «کتاب پژوهشی انجمن مدرسان تئاتر» به قلم وی منتشر شده است.

دوفصلنامه‌ «کتاب تئاتر» با همکاری و حمایت پژوهشگران و نویسندگان هنرهای نمایشی از زمستان 1400 روی میز کتابفروشی‌ها، مراکز فرهنگی‌هنری و نهادهای آموزشی تئاتر خواهد بود.

| 307892