لیگ ملت‌های والیبال:

ایران ست سوم را گرفت

تصویر ایران ست سوم را گرفت
پس از دو ست شکست، بالاخره ملی پوشان موفق شدند در ست سوم پیروز شوند.

به گزارش پرسون، شاگردان آلکنو در یک بازی پایاپای در ست سوم، با نتیجه 25 به 23 این دست را از آن خود کردند.

ست سوم: ایران ۲۵ - ۲۳ استرالیا

ملی پوشان والیبال ایران که عملکرد خوبی در دو ست اول این دیدار نداشتند، درحالی ست سوم را آغاز کرده که تنها به فکر برد بودند چرا که درصورت باخت در این ست، ایران بازی را به حریف واگذار می‌کرد.

در ابتدای ست سوم، دو تیم پایاپای پیش رفته به طوری که تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی والیبال استرالیا در امتیاز ۳ برابر شدند.

دریافت‌های بلندقامتان ایران در ابتدای این ست هم خوب نبود تا ایران با نتیجه ۶-۴ از حریف عقب بیفتد.

در اوایل این ست، روحیه ایران بسیار پایین آمده بود و آلکنو مجبور شد در امتیاز ۱۱-۹ به سود استرالیا، وقت استراحت بگیرد تا نکات لازم را به سعید معروف گوشزد کند.

بردیا سعادت که در این ست برای ایران به میدان آمده بود عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشت تا دو تیم در امتیاز ۱۳ برابر شوند.

در امتیاز ۱۵ به سود ایران، سید محمد موسوی توانست از سرویس مستقیم برای ایران پوئن کسب کند.

در اواسط ست سوم، تیم ملی والیبال ایران توانست به بازی برگردد و با نتیجه ۱۹-۱۷ از استرالیا پیش بیفتد.

در انتهای ست سوم، ایران بازهم عملکرد خوبی نداشت تا دو تیم در امتیاز ۲۰ برابر شوند.

در انتهای این ست، تیم ملی والیبال ایران توانست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ استرالیا را شکست دهد.

| 305808