304913

رشد چشمگیر درآمد فولاد خراسان در دو ماه نخست سال

تصویر رشد چشمگیر درآمد فولاد خراسان در دو ماه نخست سال
داده های معتبر مراکز سنجش و ارزیابیِ فعالیت های شرکت های بورسی از رشد 257 درصدی فروش مجتمع فولاد خراسان در دو ماه نخست سال 1400 در مقایسه با همین مدت در سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش پرسون، پایگاه کدال نگر «بورس 24» امروز از 1792میلیارد تومان فروش محصولات فولادی تا پایان اردیبهشت 1400 برای مجتمع فولاد خراسان خبرداده است، این در حالی است که گزارش تجمعی فروش بزرگ ترین قطب تولید فولاد شرق کشور، از 503 میلیاردتومان فروش برای فروردین و اردیبهشت 1399 حکایت دارد. این به آن معناست که این شرکت موفق شده است در دو ماه ابتدایی امسال بیش از 1289میلیارد تومان افزایش فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت برساند که 257درصد رشد در درآمد این شرکت بزرگ بورسی به وقوع پیوسته است.

بر اساس داده های پایگاه مذکور، فولاد خراسان در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 912 و 880 میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش داشته است. این رقم برای فروردین پارسال تنها 94 میلیارد تومان و برای اردیبهشت 409 میلیارد تومان بود.

فروش خیره کننده فروردین ماه و رشد بیش از 2.2برابری فروش در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه های مشابه پارسال، نشان دهنده عملکرد موفق این شرکت در بازار محصولات، رونق تقاضا در بازار محصولات فولادی و نوید دهنده سودآوری چشم گیر مجتمع فولاد خراسان برای سال مالی 1400 است.

| 304913