304911

قاضی زاده هاشمی:

کرونا حل می‌کنم/ کنکور را حذف می‌کنم/ سربازی را حرفه‌ای می‌کنم

تصویر کرونا حل می‌کنم/ کنکور را حذف می‌کنم/ سربازی را حرفه‌ای می‌کنم
قاضی زاده هاشمی در مناظره گفت: در خصوص فضای مجازی ما داریم دچار انحراف در بحث می‌شویم. فضای مجازی مسئله حکمرانی است. اگر دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال و شفافیت را می‌خواهیم به فضای مجازی نیاز داریم.

به گزارش پرسون، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نقد سخن دیگر کاندیدا‌ها گفت: مسئله بورس و سهام عدالت را حل می‌کنیم، اشتغال سریع ظرف دو سال برای جوانان ایجاد می‌کنیم، کرونا را با واکسیناسیون تا ۲۲ بهمن حل می‌کنیم، افراد بالای ۷۰ فرانشیز رایگان خواهند داشت، نظام جامع شفافیت ایجاد خواهد شد، دیپلماسی عمومی و اقتصادی مبنای کار خواهد بود، وزیر خارجه‌ای انتخاب می‌کنیم که تاجر بین المللی باشد، آموزش و پروش نوین شکل می‌دهیم تا عمر فرزندانمان تلف نشود و مهارت یاد بگیرند، کنکور را حذف می‌کنیم و سربازی حرفه‌ای را در تعامل با نیروی‌های مسلح شکل می‌دهیم.

در خصوص فضای مجازی ما داریم دچار انحراف در بحث می‌شویم. فضای مجازی مسئله حکمرانی است. اگر دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال و شفافیت را می‌خواهیم به فضای مجازی نیاز داریم. اگر توسعه مشاغل استارتاپی را می‌خواهیم، در همه شان به فضای مجازی نیازمندیم. در بهداشت و درمان و کشاورزی به فضای مجازی نیاز داریم.

دولت سلام پاسدار حقوق همه مردم خواهد بود حتی آن افرادی که رای ندهند. ما به دنبال پاسداری از حقوق معلمان، ایثارگران، کارگران و ... خواهد بود.

گاهی مردم به ما می‌گویند کاش بیدار شویم و ببینیم این ۸ سال یک خواب بوده است. این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم که این مسیر واقعا تمام بشود و تکرار نشود.

| 304911