304494

دانشگاه شریف تمامی دانشجویان خود را واکسینه می‌کند/ برگزاری ترم پاییزی با حضور دانشجویان

تصویر دانشگاه شریف تمامی دانشجویان خود را واکسینه می‌کند/ برگزاری ترم پاییزی با حضور دانشجویان
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: تا پایان پائیز تمامی دانشجویان کشور واکسینه می‌شوند و بر این اساس ترم دوم سال تحصیلی جدید برای همه دانشجویان حضوری خواهد بود.

به گزارش پرسون، دکتر محمود فتوحی در سی و دومین اجلاس روسای دانشگاه‌های بزرگ که امروز در دانشگاه خواجه نصیر در حال برگزاری است با تأکید بر اینکه آرزوی ما حضور فیزیکی بیشتر دانشجویان در دانشگاه‌ها است، گفت: در حال حاضر اغلب دانشجویان ما به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه حضور فیزیکی دارند و می‌توانیم بگوییم حتی خوابگاه‌های دانشگاه نیز فعال است و دانشجویان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این مراکز اسکان یافتند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: دانشجویان ورودی‌های جدید از مهر در دانشگاه‌ها حضور فیزیکی نخواهند یافت، اما تا پایان پائیز تمامی دانشجویان کشور واکسینه می‌شوند و بر این اساس ترم دوم سال تحصیلی جدید برای همه دانشجویان حضوری خواهد بود.

| 304494