304403

دنیا مدنی هم واکسن برکت زد

تصویر دنیا مدنی هم واکسن برکت زد
دنیا مدنی دختر رویا تیموریان بازیگر مطرح کشورمان داوطب تزریق واکسن ایرانی کرونا شد.

به گزارش پرسون، این بازیگر با انتشار تصویری از لحظه دریافت واکسن نوشت: «مردم ایران پیش مرگتون بشم»

| 304403