304397

میلیچ برگشت

تصویر میلیچ برگشت
هروویه میلیچ بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال صبح امروز وارد تهران شده است.

به گزارش پرسون، هروویه میلیچ بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال که به مرخصی رفته بود، صبح امروز وارد تهران شده است. میلیچ به زودی خود را به کادر فنی تیم فوتبال استقلال معرفی خواهد کرد.

| 304397