304324

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

استان یزد در زمینه کاهش تلفات جاده ای در رتبه سوم کشور قرار گرفت

تصویر استان یزد در زمینه کاهش تلفات جاده ای در رتبه سوم کشور قرار گرفت
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با اشاره به برگزاری همایش معاونین عمرانی سراسر کشور گفت: در این همایش عنوان شد، استان یزد با ۲۹ درصد کاهش تلفات جاده ای درون شهری، رتبه سوم کشور در کاهش تلفات جاده ای را بخود اختصاص داده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در گفتگو با خبرنگار پرسون؛ با اشاره به برگزاری همایش معاونین عمرانی سراسر کشور گفت: در این همایش عنوان شد، استان یزد با ۲۹ درصد کاهش تلفات جاده ای درون شهری، رتبه سوم کشور در کاهش تلفات جاده ای را بخود اختصاص داده است.

محسن صادقیان گفت: در این جلسه با بررسی عملکرد شورای هماهنگی ترافیک استان ها، عملکرد استان یزد در بین استان های کشور خوب ارزیابی شد، همچنین در گزارش دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک کشور، استان یزد با برگزاری بیشترین شورای راهبری ترافیک ، شورای هماهنگی ترافیک و بیشترین تعداد مصوبات در این شوراها، عملکرد عالی داشت.

انتهای پیام/

حیران_استان یزد

| 304324

مطالب مرتبط