304187

کیک تولد 40 سالگی المیرا شریفی مقدم

تصویر کیک تولد 40 سالگی المیرا شریفی مقدم
المیرا شریفی مقدم عکسی از جشن تولد چهل سالگی خود رو صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

به گزارش پرسون، او نوشت: «سلامتی و شادی همگی شما آرزوی منه. همه چیز با وجود شما قشنگه. رسیدیم به چهل.»

| 304187