304173

به زودی؛

شکایت جدید بر علیه پرسپولیس

تصویر شکایت جدید بر علیه پرسپولیس
شرکت ریحان فیلم از باشگاه پرسپولیس شکایت کرده و به زودی حکم آن صادر می‌شود.

به گزارش پرسون، چند روزی است واحد حقوقی باشگاه پرسپولیس نسبت به پرونده شکایت ریحان‌فیلم از باشگاه پرسپولیس حساس شده و مشغول پیگیری این پرونده شده است. ریحان‌فیلم چند سال پیش جهت همکاری با باشگاه در زمینه بلیت‌فروشی مذاکراتی را انجام داد و بعد از توافقات حاصله ۸ میلیارد تومان به پرسپولیس پرداخت کرد اما به‌یک‌باره شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وارد موضوع شد و توافقات کاملا نادیده گرفته شد. همین موضوع باعث شد مدیریت ریحان‌فیلم از باشگاه پرسپولیس رسما شکایت کند.

ظاهرا حالا این شکایت به صدور حکم نزدیک شده که واحد حقوقی باشگاه پرسپولیس به تکاپو افتاده درمورد این پرونده تحقیقات تازه‌ای را در دستورکار قرار دهد. گفته می‌شد ریحان‌فیلم قرار بوده مانند کارگزار کنونی با پرسپولیس همکاری داشته باشد اما با اصرار وزارت ورزش برای همکاری پرسپولیس با کارگزار این شرکت به‌سمت شکایت قضایی سوق داده شده است.

| 304173