303940

اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعب استان خراسان رضوی

تصویر اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعب استان خراسان رضوی
بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعب استان خراسان رضوی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش پرسون، بدین وسیله به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب این بانک در استان خراسان رضوی از تاریخ 1400/03/19 تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه: 7:00 الی 13:00

پنج شنبه: 7:00 الی 12:00

| 303940