303853

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبر داد:

پرستاری از نزدیک به ۱۳ هزار کرونایی در منزل

تصویر پرستاری از نزدیک به ۱۳ هزار کرونایی در منزل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از اعمال مراقبت توسط تیم مراقبتی دانشگاه علوم پزشکی در راستای مقابله با کرونا از ۱۲ هزار و ۹۵۰ مبتلا به کرونا در منزل خبر داد.

به گزارش پرسون از زنجان، پرویز قزلباش در رابطه با گام پنجم بسیج ملی مدیریت و کنترل اپیدمی کووید- ۱۹ به شیوه محله و خانواده محور، اظهار کرد: ۵۶۹ تیم حمایتی با ۱۶۹۸ نفر تشکل شده که اعضای تیم حمایتی به تفکیک تعلق سازمانی؛ بسیج ۵۶ درصد، سفیر سلامت ۳۰ درصد، رابط سلامت محله ۷ درصد، هلال‌احمر ۴ درصد بوده و ۴۴۷۵۰ خانواده آسیب‌پذیر از ۳۳۸۱۰۷ خانوار از حمایت مالی و کالایی برخودار شدند.

وی در رابطه با تیم‌های مراقبتی- مراقبت در منزل (HC)، افزود: ۴۴ تیم مراقبتی - مراقبت در منزل (HC) با مشارکت ۱۳۱ نفر تشکیل شده که اعضای تیم مراقبتی به تفکیک تعلق سازمانی بخش سلامت ۶۴ درصد، بخش خصوصی ۸ درصد، بسیج ۲۶ درصد و نیروهای مسلح ۲ درصد بوده است.

این مسئول در رابطه با عملکرد تیم مراقبتی، تصریح کرد: ۱۲۹۵۰ مراقبت در منزل انجام شده و ۱۵۱۳ نفر برای انجام تست کووید - ۱۹ معرفی شدند که از ۲۳۵۲ نفر تست گرفته شده و ۲۹۲ مورد تست سریع اخذ شده مثبت بوده است؛ گفتنی است ۱۴۰ نفر به بیمارستان ارجاع داده شده و ۲۶۴ نفر قرص کلروکین تحویل گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در رابطه با تیم نظارتی، گفت: ۱۶۴ تیم با ۴۰۸۷ نفر عضو تشکیل شده که اعضای تیم نظارتی به تفکیک تعلق سازمانی خانه کارگر و نیروهای مردم نهاد دارای تفاهنامه ۱۵ درصد، هلال احمر ۹ درصد، بسیج ۱۵ درصد، بخش سلامت ۷ درصد، تعداد شرکت‌کننده در بازدید مشترک ۷ درصد و سایر ۵۷ درصد بوده است.

قزلباش در رابطه با عملکرد تیم نظارتی، اظهار کرد: تعداد بازید مشترک ۷۱۸۳۱، تعداد بازرسی بخش سلامت ۲۵۸۸۵۴، تعداد بازدید بسیج ۶۰۵۵۶۸، تعداد بازدید هلال احمر ۵۸۹۷۹، تعداد بازدید دفاتر خدمات سلامت ۲۹۰۰، تعداد بازدید خانه کارگر و نیروهای مردم نهاد ۱۸۹۱۴، تعداد منازل گندزدایی و ضدعفونی کننده ۳۶۰۵۳ و ۳۶۷۷۳ اخطار داده شده و ۱۶۹۹ نیز پلمب شده است.

منبع: ایسنا

| 303853