303760

تاثیر طرح فصلی فروش کتاب بر اقتصاد نشر در مازندران

تصویر تاثیر طرح فصلی فروش کتاب بر اقتصاد نشر در مازندران
مدیر «شهرکتاب بابلسر» گفت: طرح‌های فصلی فروش کتاب سبب انگیزه‌های لازم برای خرید شده و بالطبع از طرف کتابفروشی‌ها و ناشران انگیزه‌های بیشتری جهت تولید و پخش ایجاد می‌شود.

به گزارش پرسون از مازندران، بهرنگ لامعی در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها(طرح‌های فصلی فروش کتاب) اظهار کرد: طرح مذکور با توجه به شرایط احتمالی می‌تواند به چرخه ناشر، کتابفروش و مصرف کننده نهایی کمک و به غیر از جنبه‌های مالی آن بر افزایش سرانه مطالعه کمک شایانی کند.

وی در خصوص میزان اثرگذاری طرح‌های فصلی فروش کتاب بر ناشران و کتابفروشان بیان کرد: طرح مورد نظر سبب انگیزه‌های لازم برای خرید می‌شود و نهایتا به فروش بیشتر کتاب کمک می‌کند و موجبات چرخش اقتصادی این صنعت را فراهم می‌کند؛ بالطبع از برای کتابفروشی‌ها و ناشران انگیزه‌های بیشتری جهت تولید و پخش ایجاد می‌شود و همچنین انگیزه‌های لازم جهت سرمایه گذاری‌های بیشتر در این حوزه را افزایش می‌دهد.

لامعی درباره تاثیر طرح‌های فصلی فروش کتاب همچون طراح بهارانه در ایجاد نقدینگی کتابفروشان عنوان کرد: مطمئنا در شرایط کنونی و با همه‌گیری بیماری کرونا که سبب تعطیلی برخی از مشاغل به ویژه کتابفروشی‌ها شد کمک‌های دولتی و برگزاری طراح‌های تشویقی از جمله طرح بهارانه کتاب می‌تواند هر چند کم، اما بخشی از بار مالی مجموعه کتابفروشی‌ها را کاهش دهد.

این کتابفروش طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها را برای مخاطبان مناسب و آن را عاملی برای جذب مردم به سمت کتاب و کتابفروشی دانست و مطرح کرد: یکی از عوامل افزایش فروش، طرح‌های تخفیفی بوده که فروش کتاب هم از این قاعده مستثنی نیست؛ از این رو مطمئنا جهت افزایش انگیزه و سهولت در خرید برای مخاطبان جذاب است.

وی در پایان گفت: آگاهی عمومی منجر به رشد و توسعه انسانی می‌شود و پیش شرط آگاهی، آموزش و مطالعه است؛ کمک‌های دولتی و تخصیص بودجه‌های مستقیم به چرخه تولید و توزیع کتاب و در نهایت طرح‌های یارانه‌ای کتاب، کمک شایانی به افراد جامعه در این چرخه می‌کند که از دل آن، آگاهی و فرهیختگی به ارمغان می‌آورد.

منبع:ایسنا

| 303760