جیانی اینفانتینو:

وضعیت کارگران و حقوق بشر برای ما و قطر در اولویت قرار دارد

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال بار دیگر از آمادگی قطر برای میزبانی جام جهانی خبر داد و بر حمایت این کشور و فیفا از حقوق کارگران تاکید کرد.

تصویر وضعیت کارگران و حقوق بشر برای ما و قطر در اولویت قرار دارد

به گزارش پرسون و به نقل از الوطن، قطر میزبان جام جهانی 2022 است. رسانه های خارجی به ویژه انگلیسی ها انتقادهای زیادی از رعایت نکردن حقوق کارگران توسط قطری ها داشته اند.

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا گفت: فیفا و قطر توجه ویژه ای به رعایت حقوق کارگران و حقوق بشر دارند. وضعیت کارگران و حقوق بشر برای ما و قطر در اولویت قرار دارد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد. من اطمینان دارم که جام جهانی قطر در تاریخ برگزاری جام های جهانی منحصر به فرد خواهد شد.

رئیس فیفا درباره آمادگی قطر گفت: قطر به خوبی خود را آماده برگزاری این رقابت بزرگ کده است. به زودی جام کشورهای عربی به میزبانی قطر برگزار می شود و این فرصت بسیار خوبی است تا جهان از آمادگی قطر باخبر شود.

289822