289075

حذف معاونت گردشگری و صنایع خلاق از دبیرخانه مناطق آزاد

تصویر حذف معاونت گردشگری و صنایع خلاق از دبیرخانه مناطق آزاد
معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور حذف و به اداره کل تبدیل و محدود شد.

به گزارش پرسون، با تغییرات گسترده در بدنه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق نیز از ساختار دبیرخانه حذف شد و اکنون این معاونت محدود به یک اداره کل در دبیرخانه شده است. این تغییرات در پی انتصاب حمیدرضا مؤمنی، رئیس سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور بود که روز ۱۴ اسفند ۹۹ از قشم به تهران آمد.

پس از آن، دبیرخانه تا کنون با چند جا به جایی و تغییر مواجه شد از جمله استعفای مدیر روابط عمومی دبیرخانه و استعفای معاون فرهنگی گردشگری و صنایع خلاق که هفت ماهی بیشتر از انتصابش در این سمت نگذشته بود. محمدعلی وکیلی شهریور سال ۹۹ به این سمت منصوب شده بود.

پیش از او نیز الله بداشتی مدیر گردشگری او از مناطق آزاد استعفا داده بود. اکنون با رفتن وکیلی؛ این معاونت به اداره کل تبدیل شده است و کارشناسانی در آن بخش فعالیت می‌کنند. مدیرکل این بخش از ساختار دبیرخانه نیز هنوز مشخص نشده است.

پیش از این، محمد علی زم در دولت یازدهم مسئولیت این معاونت را بر عهده گرفته بود. پس از او و با آمدن محمدرضا رستمی، این معاونت تغییر عنوان داد. منتقدان به این بخش از دبیرخانه معتقد بودند که ساختار مناطق آزاد در کشور، اجازه سیاست گذاری به آنها را از سوی دبیرخانه نمی‌دهد و عملاً گسترش این بخش از دبیرخانه مناطق آزاد؛ بی منطق است. برخی دیگر نیز بر این باور بودند که سکان هدایت فعالیت‌های اجتماعی، گردشگری و فرهنگی مناطق آزاد به این بخش از دبیرخانه مربوط می‌شود. اما به واقع افرادی که در این جایگاه قرار گرفته بودند، نتوانستند قدرتی به این معاونت بدهند.

| 289075

مطالب مرتبط