288490

مهاجرت جالب گوزن‌ها در قطب شمال +فیلم

تصویر مهاجرت جالب گوزن‌ها در قطب شمال +فیلم
هر ساله در اوایل بهار، گروهی از دامداران گوزن شمالی را از مناطق زمستانی خود در دریاچه جیمی به محل زایمان خود در جزیره ریچاردز منتقل می‌کنند. با این که گوزن‌ها نیمه اهلی شده‌اند، اما هنوز توسط دامداران حرکت داده می‌شوند تا به آن‌ها کمک کند تا به مکان‌های خاصی حرکت کنند.

به گزارش پرسون، با این که گوزن‌ها نیمه اهلی شده‌اند، اما هنوز توسط دامداران حرکت داده می‌شوند تا به آن‌ها کمک کند تا به مکان‌های خاصی حرکت کنند، که همیشه شگفت‌انگیز است، زیرا می‌توان هزاران حیوان را مشاهده کرد که با هم در وسعت گسترده قطب شمال در حال حرکت هستند. مهاجرت جالب گوزن‌ها در قطب شمال هر ساله در اوایل بهار، گروهی از دامداران گوزن شمالی را از مناطق زمستانی خود در دریاچه جیمی به محل زایمان خود در جزیره ریچاردز منتقل می‌کنند.

| 288490