288485

تا تابستان سال جاری؛

1670 مسکن مهر در کردستان تحویل متقاضیان می‌شود

تصویر 1670 مسکن مهر در کردستان تحویل متقاضیان می‌شود
سرپرست معاونت مسکن و باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: در طرح مسکن مهر، بیش از 38 هزار واحد در استان کردستان ساخته شده که تاکنون 36 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش پرسون از کردستان، مصطفی رضایی؛ سرپرست معاونت مسکن و باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی کردستان امروز در نشست خبری با خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: در بحث مسکن مهر که بیش از یک دهه از این طرح می‌گذرد، تنها 1670 واحد در استان کردستان برای تحویل به متقاضیان باقیمانده است و مابقی واحدها تحویل صاحبان و متقاضیان آن شده است.

سرپرست معاونت مسکن و باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی کردستان گفت: تمام تلاش‌ها این است که این 1670 واحد باقیمانده تا تابستان سالجاری تکمیل و تحویل داده شود.

رضایی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: از 1670 مسکن مهر باقیمانده در کردستان، 1052 واحد آن به صورت قرارداد 3 جانبه به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

سرپرست معاونت مسکن و باز آفرینی اداره کل راه و شهرسازی کردستان در پایان سخنان خود تاکید کرد: در طرح مسکن مهر، بیش از 38 هزار واحد در استان کردستان ساخته شده که تاکنون 36 هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

ناصر عباسعلی ـ استان کردستان

| 288485