288471

تعداد روزهای سالم در اراک ۲۶ درصد کاهش یافته است

تصویر تعداد روزهای سالم در اراک ۲۶ درصد کاهش یافته است
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: تعداد روزهای سالم در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه قبل، ۲۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش پرسون از مرکزی، علیرضا محرابیان روز شنبه افزود: براساس تحلیل داده های به دست آمده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر اراک در فروردین ماه امسال، هشت روز ناسالم برای گروه های حساس، ۲۰ روز سالم و ۳ روز پاک سپری شده است.

وی بیان کرد: این در حالی است که در فروردین ماه پارسال اراک هیچ روز ناسالمی در کارنامه خود نداشت و کیفیت تمام روزهای فرودین ماه ۹۹ در وضعیت سالم و پاک قرار داشت.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: در تهران نیز با وجود کیفیت هوای سالم و پاک در فروردین ماه ۹۹ در ماه اول امسال، چهار روز ناسالم برای گروه‌های حساس ،۲۵ روز سالم و ۲روز پاک به ثبت رسیده است‌.
محرابیان اظهار داشت: آمار و داده‌های به‌دست آمده حاکی از رشد کیفیت هوای ناسالم در ابتدای امسال نسبت به سال گذشته در هر ۲ کلانشهر است.
اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور است و در این منطقه بیش از ۶۸۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کند.

| 288471