287889

ورزشکاران اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

تصویر ورزشکاران اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند
فوتبالیست‌های اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند.

به گزارش پرسون از اصفهان و به نقل از فدراسیون فوتبال، مریم ایراندوست سرمربی جدید تیم ملی فوتبال بانوان، هاجر دباغی، فاطمه عادلی و گلنوش خسروی از اصفهان را به همراه ۲۷ بازیکن دیگر به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت کرد.

اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بانوان سرانجام پس از ۲ سال تعطیلی از 21 تا ۲۷ اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال برپا می‌شود.

این بازیکنان باید در هتل المپیک خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

| 287889