286588

تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت مادر بزرگوار ناصر شیخی مدیر کل پشتیبانی و منابع انسانی صندوق بازنشستگی کشور

تصویر تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت مادر بزرگوار ناصر شیخی مدیر کل پشتیبانی و منابع انسانی صندوق بازنشستگی کشور

اناللّه و اناالیه راجعون

جناب آقای ناصرشیخی
مدیرکل پشتیبانی و منابع انسانی صندوق بازنشستگی کشور

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری عظیم میخواهد، فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین کرد. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده محترمتان را از پروردگار متعال خواهانیم.

ما در غم فقدان مادر عزیزتان شریک هستیم.

رسانه پرسون مرکزی

| 286588