286584

مدرس علوم ارتباطات:

خدمت به خلق، جامعه را توسعه یافته و متعالی می کند

تصویر خدمت به خلق، جامعه را توسعه یافته و متعالی می کند
یک مدرس علوم ارتباطات گفت: خدمت به خلق بدون هیچ توقعی نوعی معامله با خداوند است که جامعه را به سوی توسعه یافتگی و تعالی سوق می دهد.

به گزارش پرسون از اصفهان، هادی زمانی، جامعه شناس و مدرس علوم ارتباطات با بیان اینکه حوزه ارتباطات حوزه ای نوپاست اما ریشه ای کهن دارد، اظهار کرد: معتقدم نخستین علم جهان فلسفه نیست بلکه کلمه و واژه قبل از انسان آفریده شده است و خداوند وقتی حضرت آدم (ع) را آفرید با کلمه و بی واسطه با او سخن گفت.

وی افزود: در کتاب انجیل و گفته حکما و عرفایی همچون عین القضات همدانی بر این سخن صحه گذاشته شده است.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه مارتین بوبر فیلسوف قرن هفدهم میلادی در کتاب "من و تو" برای ارتباط در جهان سه سطح قائل است، گفت: سطح اول ارتباط انسان با طبیعت است، سطح دوم ارتباط با دیگران که منجر به شکل گیری اجتماع و تمدن شده است زیرا هویت و شخصیت انسان ها در جامعه معنا پیدا می کند.

زمانی ادامه داد: این فیلسوف سومین سطح ارتباط را رابطه مخلوق با خالق می داند اما شخصا به این سطح ارتباط باید ارتباط انسان با خود را نیز اضافه کرد تا هر فرد با ارتباط با خودش بداند که اشرف مخلوقات است و هستی بر مدار انسان کامل آفریده شده است.

وی با بیان اینکه عبادت چیزی جز خدمت به خلق نیست، تصریح کرد: اگر نماز بخوانیم اما به فکر دیگران نباشیم و روزه بگیریم و غافل از حال فقرا باشیم این عبادت اثربخشی خاصی برای انسان ندارد.

این مدرس علوم ارتباطات معتقد است: ارتباطات دانشی است برای توسعه و این توسعه در مدار مسئولیت پذیری و حذف منیت ها شکل می گیرد و باید بدانیم جزئی هستیم که می توانیم در جامعه معنا پیدا کنیم.

زمانی با اشاره به اینکه برای نزدیکی به سوی خداوند باید بی هیچ چشم داشتی به خلق خدا یاری رساند، خاطرنشان کرد: این خدمت یک جور معامله با خداوند است و چنین جامعه ای می تواند جامعه ای توسعه یافته و متعالی باشد.

وی با بیان اینکه در سیره اهل بیت علیهم السلام پر از نمونه های خدمت به خلق را داریم گفت: امروز در جامعه با نسل جوانی روبرو هستیم که به شریعت توجهی ندارد اما از هر کمکی به خلق خدا کوتاهی نمی کند که این یک پدیده خاص اجتماعی است که باید توسط جامعه شناسی و فقه شیعه مورد کنکاش قرار گیرد.

زمانی اضافه کرد: گریزگاه نسل جوان خردمند از انجام شریعت امروز بازمی گردد به عملکرد مدیران و مسئولان که با برچسب اسلام از هیچ تخریب، خیانت و آسیب اجتماعی به جامعه اسلامی کوتاهی نمی کنند.

این جامعه شناس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در فرآیند ارتباط معتقد به شناخت مخاطب و همسطحی هستیم بیان کرد: در مذاکرات فردی، در مذاکرات سیاسی و... همسطحی حائز اهمیت است برای مثال در سطح سیاسی متاسفانه ما قدرت ارتباط سیاسی نداریم و همیشه موضع های قدرت توهمی داشته ایم به این دلیل ارتباطات سیاسی که بیشتر از نوع آسیبی و از دست دهنده منافع بوده است.

وی با تاکید بر این مهم که هنر گفتمان در همه سطوح از مراتب پایین تا مراتب عالی اجتماعی و حاکمیتی را نداریم افزود: برای داشتن هنر گفتمان به یک زبان مشترک نیاز داریم که آن حاصل گنجینه مفاهیم، دانش، نوع تربیت و طبقه اجتماعی است پس در نتیجه همزبانی با شناخت حاصل می شود.

زمانی با اشاره به اینکه رسیدن به همزبانی و همدلی کاری دشوار، پیچیده و علمی است، گفت: برای رسیدن به همزبانی باید از برخی سطوح عبور کنیم که یکی از سطوح احترام به دیگران است و بازگو کردن سیره اهل بیت علیهم السلام برای جامعه امروزی کفایت می کند.

| 286584