286528

مهار آتش سوزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

تصویر مهار آتش سوزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
آتش‌سوزی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با حضور مأموران آتش‌نشانی مهار شد.

به گزارش پرسون، آتش‌سوزی‌ای که ساعاتی پیش در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به وقوع پیوست، توسط نیرو‌های حراست و با حضور مأموران آتش‌نشانی در محل مهار شد.

بر این اساس، ظهر امروز دوشنبه 13 اردیبهشت، آتش‌سوزی جزئی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف رخ داد که دلیل آن اتصال در سیم‌کشی‌های اتاق UPS این دانشکده عنوان شده است که البته با حضور بموقع نیرو‌های امدادی این آتش‌سوزی مهار شد.

خوشبختانه این آتش‌سوزی جزئی که با دود فراوانی همراه بود، خسارت جانی نداشته و با خسارت مالی جزئی همراه بوده است.

| 286528