286518

تشکیل کمیته واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در پایتخت

تصویر تشکیل کمیته واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در پایتخت
استاندار تهران از تشکیل کمیته واکسیناسیون کرونا ذیل کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی تهران به منظور تسریع در روند واکسیناسیون یک و نیم میلیون افراد بالای ۶۰ سال در پایتخت خبر داد.

به گزارش پرسون، انوشیروان محسنی بندپی عصر امروز در حاشیه جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته واکسیناسیون کرونا ذیل کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی تهران به منظور تسریع در روند واکسیناسیون یک و نیم میلیون افراد بالای ۶۰ سال در پایتخت تشکیل خواهد شد.

| 286518