286466

اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعبه یزد

تصویر اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعبه یزد
بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعبه یزد اطلاعیه ای صادر نمود.

به گزارش پرسون، بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعبه یزد اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

به اطلاع می رساند بر اساس نامه استانداری یزد، ساعت کار شعبه یزد بانک سرمایه از تاریخ 1400/02/15 تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل می باشد:

شنبه تا پنج شنبه: 8 تا 12:30

| 286466