286375

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خبر داد:

پنجه در پنجه ملخ در 31 هزار هکتار اراضی طارم

تصویر پنجه در پنجه ملخ در 31 هزار هکتار اراضی طارم
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با آفت ملخ در ۳۱ هزار هکتار از اراضی شهرستان طارم مبارزه شد.

به گزارش پرسون از زنجان، بختکی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: یکی از آفت‌هایی که هر ساله مزارع کشاورزی، دامداری و محصولات مختلف در شهرستان طارم را تهدید می‌کند ریزش و هجوم آفت ملخ است.

او بابیان اینکه بهترین زمان مبارزه با آفت ملخ مراکشی قبل از بارداری و یا در زمان پوره‌گی است، افزود: به همین دلیل بحث شناسایی کانون و عملیات کانون‌کوبی در وهله اول بهترین گزینه است.
بختکی ادامه داد: مبارزه با این آفت از ۱۴ فروردین ماه آغاز شده و تاکنون ۳۱هزار هکتار از مزارع شهرستان طارم سم‌پاشی شده است.

او با اشاره به اینکه در مدت مشابه پارسال سطح مبارزه پنج هزار هکتار بوده است، گفت:عملیات مبارزه با آفت ملخ با جدیت در مزارع این شهرستان ادامه دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: همکاری کشاورزان با کارشناسان جهادکشاورزی باعث خواهد شد تا آفت به موقع کنترل شده و آسیبی به محصولات کشاورزی نرسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

| 286375