286356

بازرس کل استان زنجان خبر داد:

لزوم تقویت اقدامات خوب در مدیریت کرونا برای شیوع حداقلی

تصویر لزوم تقویت اقدامات خوب در مدیریت کرونا برای شیوع حداقلی
بازرس کل استان زنجان گفت: استان زنجان اقدامات خوبی در مدیریت و پیشگیری از کرونا داشته البته این اقدامات، به تنهایی کافی نیست و باید تقویت شود تا میزان شیوع حداقلی شود.

به گزارش پرسون از زنجان، ابوالفضل خمسه با بیان اینکه ویروس کرونا کل دنیا را به چالش کشیده است، اظهار داشت: علی‌رغم این که استان زنجان عملکرد خوبی در مدیریت بیماری کرونا داشته اما به دلیل ضعف در رعایت مقررات بهداشتی، وارد موج چهارم شده‌ایم.

خمسه خاطرنشان کرد: در سال گذشته، برنامه‌ بازرسی از عملکرد ستاد کرونای استان، تدوین و اجرایی شد که با توجه به پیشنهادهای ارائه ‌شده، اقدامات خوبی نیز انجام شده اما همچنان نیازمند تلاش و همت بیشتر مردم و مسئولان است تا بتوانیم با رعایت حداکثری مقررات بهداشتی، میزان شیوع این ویروس را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به بررسی‌های میدانی به‌عمل‌آمده از میزان رعایت مقررات بهداشتی افزود: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، ضعف‌هایی در رعایت مقررات، پروتکل‌های بهداشتی توسط دستگاه‌های اجرایی، نظام صنفی و شهروندان ملاحظه شده که به ستاد کرونای استان نیز اعلام گردیده است.

بازرس کل استان زنجان ادامه داد: غربالگری کارکنان و مراجعین به مراجع اداری از تکالیف دستگاه‌های اداری و اجرایی است که به منظور حفظ سلامتی آحاد مردم در صورت ترک فعل مذکور، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وی گفت: از عموم هم‌استانی‌ها انتظار می‌رود ضمن رعایت حداکثری مقررات و پروتکل‌های بهداشتی، دستگاه‌های ناقض مقررات بهداشتی را به بازرسی کل استان معرفی کنند.

منبع: موج رسا

| 286356