286260

فعالیت دفاتر اسناد رسمی در تهران به صورت زوج و فرد

تصویر فعالیت دفاتر اسناد رسمی در تهران به صورت زوج و فرد
فعالیت دفاتر اسناد رسمی در تهران کماکان به صورت زوج و فرد انجام می شود.

به گزارش پرسون، مهدی اقبالی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد طی نامه‌ای اعلام کرد: با عنایت به پرسش‌های عدیده در خصوص چگونگی فعالیت سران دفاتر در شهرهای قرمز به استناد مصوبه جلسه شورای عالی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ مبنی بر برنامه ریزی دقیق به منظور رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در شرایط کرونایی ضمن جلوگیری از بروز هر گونه تأخیر و تعلل در انجام وظایف محوله و پاسخگویی به ارباب رجوع چنانچه کانون‌های استان‌ها با ادارات کل ثبت استان هماهنگی در خصوص چگونگی فعالیت نموده اند، بنا به نظر مدیریت محترم استان و هماهنگی با کانون ضمن رعایت شیوه نامه و پروتکل‌های بهداشتی اقدام نمایند.

بر همین اساس، با توجه به نامه معاون امور اسناد سازمان ثبت در خصوص نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی در استان‌ها تاکنون در استان تهران تغییری در روند فعالیت دفاتر ایجاد نشده و تا اطلاع ثانوی دفاتر اسناد رسمی در استان تهران به صورت زوج و فرد فعال خواهند بود.

در سایر استان‌ها با توجه به اعلام شرایط از سوی ستاد ملی مبارزه با ، وضعیت استان و اظهار نظر مدیر کل ثبت استان و رئیس کانون هر استان در خصوص نحوه فعالیت دفاتر در آن استان اظهار نظر می‌شود.

| 286260