286159

عارف برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام آمادگی کرد؟

تصویر عارف برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام آمادگی کرد؟
محمدرضا عارف در توئیتر نوشت: بارها اعلام کرده ام در انتخابات ریاست جمهوری اگر احساس کنم فردی مناسب تر از من حضور دارد به او کمک می کنم.

به گزارش پرسون، رییس بنیاد امید ایرانیان درباره حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری در توییتر نوشت که اگر شرایط کشور به حضور من نیاز داشت، با رویکرد همگرایی و وحدت ابایی برای حضور ندارم.

متن پیام توییتری محمدرضا عارف به شرح زیر است:

"بارها اعلام کرده ام در انتخابات ریاست جمهوری اگر احساس کنم فردی مناسب تر از من حضور دارد به او کمک می کنم. اگر شرایط کشور به حضور من نیاز داشت با رویکرد همگرایی و وحدت ابایی برای حضور ندارم."

| 286159