285743

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام:

چرداول، یکی از قطب های هندبال استان است

تصویر چرداول، یکی از قطب های هندبال استان است
مظفر علی شائی گفت: فضای بسیار مستعدی برای ورزش هندبال در مناطق مختلف این شهرستان از جمله منطقه آسمان آباد در رده های سنی پایه، به ویژه رده سنی نو نهالان وجود دارد.

به گزارش پرسون از ایلام، مظفر علی شائی؛ مدیر کل ورزش و جوانان ایلام روز پنجشنبه در سفر به شهرستان چرداول و بازدید از سالن های هندبال این شهرستان ابراز کرد: شهرستان چرداول یکی از قطب های ورزش هندبال در استان ایلام است.

وی ادامه داد: فضای بسیار مستعدی برای ورزش هندبال در مناطق مختلف این شهرستان از جمله منطقه آسمان آباد در رده های سنی پایه، به ویژه رده سنی نو نهالان وجود دارد.

علی شائی اضافه کرد: باید طرح های مختلف در حوزه ورزش هندبال با سرعت بیشتری در استان ایلام، علی الخصوص شهرستان چرداول پیگیری شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام تصریح کرد: از همه مسئولان شهرستان در خواست کردیم امکانات مورد نیاز هندبال شهرستان را فراهم کنند کنند و از هیچ خدماتی به ورزشکاران در منطقه دریغ نکنند.

وی در پایان مطرح کرد: اداره ورزش و جوانان نیز قول داده است که به هر مقدار که فداراسیون هندبال کمک کند، 2 برابر آن مقدار را کمک کند و در پیگیر روند توسعه هندبال در این شهرستان باشد.

نوروزی_استان ایلام

| 285743