284895

شناسایی نقاط حادثه خیز حریق در مراتع استان البرز

تصویر شناسایی نقاط حادثه خیز حریق در مراتع استان البرز
به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان البرز بارندگی‌های اخیر و خشکی مراتع، شرایط را برای آتش سوزی مراتع تشدید کرده است که باعث شده نقاط حادثه خیز حریق در مراتع البرز به طور جدی شناسایی شود.

به گزارش پرسون از البرز، حامد فرضی گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر و خشکی مراتع، شرایط برای آتش سوزی مراتع تشدید شده است که لزوم هوشیاری در مورد کنترل خسارت ناشی از آتش سوزی در مراتع البرز را می طلبد.

وی با بیان اینکه برای کاهش خسارت ناشی از آتش سوزی مراتع باید تدابیر لازم اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: جسله با حضور مدیریت بحران استانداری البرز در این زمینه برگزار شده است.

این مسئول اضافه کرد: در این جلسه، نقشه مناطق بحرانی حریق در مراتع استان البرز تهیه شده و باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام شود.

فرضی ادامه داد: وسایل لازم باید در اختیار دهیاران و ادارات قرار گیرد و همچنین از مردم درخواست می کنیم که در زمینه پیشگیری از حوادث آتش سوزی با دستگاه های متولی مشارکت کنند.

مدیرکل منابع طبیعی استان البرز افزود: خسارات ناشی از آتش سوزی در مراتع البرز در صورت عدم پیگیری و توجه لازم می تواند ضربات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

| 284895

مطالب مرتبط