282202

برگزاری نشست مشترک ایران با ۱+۴ با یک روز تاخیر

تصویر برگزاری نشست مشترک ایران با ۱+۴ با یک روز تاخیر
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: نشست مشترک ایران با ۱+۴ با یک روز تاخیر انجام می‌شود.

به گزارش پرسون، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفت: براساس برنامه قبلی قرار بود جلسه مذاکره با ۱+۴ روز چهارشنبه برگزار شود اما به دلیل ابتلای یکی از اعضای هیات سیاسی اتحادیه اروپا به کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌های مراقبتی، جلسه روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

| 282202