282163

حلول ماه مبارک رمضان مبارک

تصویر حلول ماه مبارک رمضان مبارک

امام صادق (علیه السلام):

خواب روزه دار عبادت،
خاموشی او تسبیح،
عمل وی پذیرفته شده
و دعای او مستجاب است.

فرارسیدن ماه مهمانی خدا گرامی باد

رسانه پرسون

| 282163