281756

آرمان داریوش منتشر کرد؛

تصویری از صف واکسن پزشکان +عکس

تصویر تصویری از صف واکسن پزشکان +عکس
داریوش آرمان، روزنامه نگار قدیمی با انتشار عکسی در صفحه شخصی توئیتر خود نحوه واکسن زدن پزشکان را به تصویر کشید.

| 281756