281036

معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور:

پیچیدگی‌های تحریم وضعیت دسترسی ایران به واکسن را متفاوت کرده است

تصویر پیچیدگی‌های تحریم  وضعیت دسترسی ایران به واکسن را متفاوت کرده است
معاون ارتباطات دفتر رییس جمهوری گفت:در کمتر از یک ماه گذشته، رییس‌جمهور دو بار بر شفافیت واکسیناسیون تأکید کرده است.

به گزارش پرسون، علیرضا معزی روز پنج شنبه در توییتی نوشت: در کمتر از یک ماه گذشته، رییس‌جمهور دو بار بر شفافیت واکسیناسیون تأکید کرده است.

وی افزود: موانع انتقال پول، پیچیدگی‌های تحریم و محدودیت‌های دیگر، وضعیت دسترسی ایران به واکسن را متفاوت کرده اما شفافیت در زنجیره‌ تأمین تا توزیع واکسن، وظیفه‌ حداقلی در برابر اعتماد عمومی است.

| 281036