280949

پنج شنبه 19 فروردین؛

تحلیل تکنیکال ایاس (EOS) ، استلار (Stellar) و ترون (TRX)

تصویر تحلیل تکنیکال ایاس (EOS) ، استلار (Stellar) و ترون (TRX)
تحلیل امروز را با ترکیبی از چند آلت کوین پرمخاطب آغاز می کنیم.

به گزارش پرسون، انتظار داریم که آلت کوین ها سطح محوری خود را پس از تجربه حجم فروش دیروز تشکیل بدهند.

ایاس (EOS)

ایاس (EOS) دیروز افت11.51درصدی خود را تجربه کرد . همچنین به دنبال افت 0.85 درصدی روز سه شنبه ، این ارز کندل روزانه ی خود را با قیمت 5.8841 دلار به پایان رساند.

قبل از این اصلاح ، ایاس (EOS) به بالاترین سطح قیمتی خود 7.0794 دلار در اواسط صبح افزایش یافت.
با پایین آمدن از اولین سطح مقاومتی اصلی در 7.1078 دلار ، ایاس (EOS) به پایین ترین سطح قیمتی 5.7216 دلار رسید.

همزمان با حجم فروشی که ایاس (EOS) تجربه کرد ، این ارز تا سطح فیبوناچی 23.6 درصد به قیمت 6.52 دلار افت کرده و به اولین منطقه حمایتی خود در 6.1681 دلار سقوط کرد.

ایاس (EOS) به صورت آشکار از سطح حمایت اصلی دوم در 5.6932 دلار ، قبل از اینکه دوباره به رنگ قرمز در بیاید ، سطح قیمتی 6.0 دلار را امتحان کرد.

در زمان نوشتن این تحلیل ، ایاس (EOS) با 2.44٪ افزایش به 6.0275 دلار رسیده است. قبل از امتحان سطح قیمتی 6.1122 دلار، این ارز امروز در اوایل صبح تا 5.8019 دلار پایین آمد.

ایاس (EOS) امروز در ساعات اولیه ، هیچ گونه سطح حمایتی و مقاومتی را امتحان نکرده است.

EOSUSD 080421 Hourly Chart - تحلیل تکنیکال ایاس (EOS) ، استلار (Stellar) و ترون (TRX) ؛ پنج شنبه 19 فروردین

تحلیل روز آینده

ایاس (EOS) نیاز به حرکت در سطح محوری 6.2284 دلار دارد تا از یک روند 23.6 درصدی در امواج و سطح فیبوناچی به سمت ٪ 6.52 دلار و تثبیت اولین سطح مقاومتی خود در 6.7351 دلار را دارد.

این ارز نیازمند حمایت است و همین طور باید از سطح فیبوناچی 23.6درصد خارج شود.

با نظر گرفتن روند افزایشی سریع قیمت ارز های دیجیتال ، اولین سطح مقاومت اصلی احتمالاً صعودی خواهد بود.

در صورت افزایش قیمت بیشتر ،ایاس (EOS) قبل از هرگونه عقب نشینی می تواند مقاومت را در 7.00 دلار امتحان کند. دومین سطح مقاومتی اصلی وابسته به 7.5862 دلار است.

عدم موفقیت برای عبور از سطح محوری 6.2284 دلار ، اولین سطح حمایت اصلی را با 5.3773 دلار وارد صحنه می کند.

با درنظر گرفتن حجم فروش دیگر ، ایاس (EOS) باید از سطح قیمتی زیر 5.00 دلار جلوگیری کند. دومین سطح حمایتی اصلی در 4.8706 دلار است.

نگاهی به شاخص های تکنیکال

اولین سطح حمایتی اصلی: 5.3773 دلار

اولین سطح مقاومتی اصلی: 6.7351 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصد : 6.52 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 38 درصد : 9.68 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 62 درصد : 14.77 دلار

استلار (Stellar)

استلار (Stellar) در روز چهارشنبه 9.44 درصد افت کرد. با برگشت روند صعودی به میزان 0.87 درصد از روز سه شنبه ، این ارز کندل روزانه خود را با 0.4909 دلار به پایان رساند.

با شروع روز ، استلار (Stellar) قبل از نزول ، در ساعات اولیه صبح با افزایش به 0.5469 دلار بالا رفت.

با پایین آمدن از اولین سطح مقاومت اصلی در 0.5860 دلار ، استلار (Stellar) به پایین ترین سطح روزانه خود به 0.4536 دلار سقوط کرد.

همزمان با حجم فروش گسترده ، این ارز در اولین سطح حمایت اصلی 0.4893 دلار و سطح فیبوناچی23.6 درصد یعنی تا 0.4713 دلار سقوط کرد.

با این حال ، استلار (Stellar) دنبال یافتن سطح حمایتی تا دیر وقت بود ، تا این که اولین سطح حمایت اصلی و سطح فیبوناچی 23.6٪ را پشت سر گذاشت تا روز را در سطح قیمتی 0.49 دلار به پایان برساند.

در زمان نوشتن تحلیل ، استلار (Stellar) با 0.15٪ کاهش به 0.4901 دلار رسید. قبل از سقوط به زیر سطح قیمتی 0.4800 دلار ، امروز شاهد افزایش قیمت تا 0.4958 دلار در اوایل صبح بودیم.

استلار (Stellar) در ساعات اولیه امروز ، سطح اصلی حمایتی و مقاومتی را بدون هیچ گونه روندی به سمت آنها گذراند.

XLMUSD 080421 Hourly Chart - تحلیل تکنیکال ایاس (EOS) ، استلار (Stellar) و ترون (TRX) ؛ پنج شنبه 19 فروردین

تحلیل روز آینده

استلار (Stellar) باید از سطح محوری در قیمت 0.4971 دلار حرکت کند تا اولین سطح مقاومت اصلی را با 0.5407 دلار آغاز کند.

با این وجود حمایت گسترده از بازار برای این ارز ، توانایی عبور از سطح قیمتی 0.52 دلار حیاتی است.

با در نظر گرفتن روند افزایشی سریع قیمت ارز های دیجیتال که سبب ایجاد اولین سطح مقاومت اصلی و سطح قیمتی روز چهارشنبه در 0.5469 دلار امروز احتمالاً روندی صعودی پیش رو است.

در صورت تمدید روند صعودی گذشته ، استلار (Stellar) می تواند سطح مقامتی را در 0.60 دلار قبل از هرگونه عقب نشینی امتحان کند. دومین سطح مقاومت اصلی 0.5904 دلار می باشد.

عدم موفقیت برای عبور از سطح محوری 0.4971 دلار باعث می شود این ارز سطح فیبوناچی 23.6درصد در 0.4713 دلار و اولین سطح حمایت اصلی 0.4474 دلار را به همراه بیاورد.

با در نظر گرفتن حجم گسترده فروش امروز ، استلار (Stellar) باید از دومین سطح حمایت اصلی خود در 0.4038 دلار جلوگیری کند.

نگاهی به شاخص های تحلیلی

اولین سطح حمایتی اصلی: 0.4474 دلار

اولین سطح مقاومتی اصلی: 0.5407 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6درصد : 0.3426 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 38درصد : 0.2823 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 62٪ : 0.1850 دلار

ترون (TRX)

ترون (TRX) در روز چهارشنبه سقوطی به میزان 10.79درصد را تجربه کرد. به دنبال نوسان 9.08٪ در روز سه شنبه ، این ارز کندل روزانه خود را با قیمت 0.1108 دلار به پایان رساند.

با شروع امروز ، ترون (TRX) قبل از رسیدن به روند نزولی خود ، به بالاترین سطح قیمتی 0.1270 دلار در صبح روز گذشته افزایش یافت.

ترون (TRX) که از اولین سطح مقاومت اصلی خود در 0.1388 دلار پایین تر آمد و به سطح قیمتی پاییین تری در 0.1031 دلار رسید.

همزمان با حجم فروشی که داشت ، ترون (TRX) تا سطوح فیبوناچی 23.6٪ در 0.1159 دلار و اولین سطح حمایت اصلی در 0.1102 دلار خود را رساند

ترون (TRX) به دنبال یافتن سطح حمایتی خود تا دیروقت توانست به سطح قیمتی 0.11 دلار برسد. با این وجود ، اولین سطح حمایتی اصلی در 0.1102 دلار ترون (TRX) را عقب نگه داشت.

در زمان نوشتن این تحلیل ، ترون (TRX) با 5.04٪ افزایش به 0.1163 دلار رسید. با شروع امروز ، ترون (TRX) روندی نزولی را ادامه داد و قبل از رسیدن به سطح قیمتی بالاتری در 0.1175 دلار، این ارز صبح زود به سطح قیمتی پایین تری در0.1091 دلار رسید.
با این حال ترون (TRX) در ساعات اولیه سطح حمایت و مقاومت اصلی خود را امتحان نکرد واین منجر به شکست سطوح فیبوناچی 23.6٪ در0.1159 دلار شد.

TRXUSD 080421 Hourly Chart - تحلیل تکنیکال ایاس (EOS) ، استلار (Stellar) و ترون (TRX) ؛ پنج شنبه 19 فروردین

تحلیل روز آینده

ترون (TRX) از سقوط مجدد به سطوح فیبوناچی 23.6٪ و سطح محوری 0.1136 دلار جلوگیری می کند تا اولین سطح مقاومت اصلی خود در 0.1242 دلار را به نمایش بگذارد.

برای اینکه ترون (TRX) بتواند به سطح 0.12 دلار برسد ، نیازمند حمایتی گسترده از بازار است.

با در نظر گرفتن روند افزایشی سریع قیمت ارز های دیجیتال که سبب ایجاد اولین سطح مقاومت اصلی و سطح قیمتی روز چهارشنبه در 0.1270 دلار امروز احتمالاً روندی صعودی پیش رو است.

در صورت تمدید روند صعودی، ترون (TRX) می تواند سطح مقامتی در 0.14 دلار قبل از هرگونه عقب نشینی امتحان کند. دومین سطح مقاومت اصلی 0.1375 دلار است.

عدم موفقیت برای عبور از سطح فیبوناچی 23.6٪ در 0.1159 دلار و سطح محوری 0.1136 دلار ، اولین سطح حمایت اصلی را در 0.1003 دلار وارد صحنه می کند.

همزمان با حجم فروش گسترده ، ترون (TRX) باید از سطح فیبوناچی 38.2٪ در 0.0951 دلار جلوگیری کند. دومین سطح حمایت اصلی 0.0897 دلار است.

نگاهی به شاخص های تحلیلی

اولین سطح حمایت اصلی: 0.1003 دلار

اولین سطح مقاومت اصلی: 0.1242 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6درصد : 0.1159 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصد : 0.0951 دلار

سطح فیبوناچی اصلاحی 62درصد : 0.0615 دلار

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با رسانه پرسون نمی باشد.

منبع: fxempire

| 280949