279567

تبریک رسانه پرسون به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

تصویر تبریک رسانه پرسون به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران

دوازده فروردین، بهار انقلاب ما و روز شکفتن گل اسلام بر شاخسار زمان و نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی مبارک باد.

رسانه پرسون

| 279567