234541

مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران مطرح کرد:

بیکاری روزانه ۶۰ هزار کارگر متاثر از قطعی برق/ خسارت روزانه ۲/۵میلیارد تومان برای کارفرمایان

تصویر بیکاری روزانه ۶۰ هزار کارگر متاثر از قطعی برق/ خسارت روزانه ۲/۵میلیارد تومان برای کارفرمایان
مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران عنوان کرد: روزانه حدود ۶۰هزار نفر کارگر متاثر از قطعی برق بیکار شده اند.

به گزارش پرسون، صابر پرنیان مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در خصوص خسارات قطعی برق در زمستان امسال مطرح کرد: قطعی برق در شهرک های صنعتی به طور متوسط روزانه ۲ساعت ۴۵دقیقه بوده است.

وی ادامه داد: روزانه حدود ۶۰هزار نفر کارگر متاثر از قطعی برق بیکار شده اند.

صابر پرنیان درباره خسارات وارده عنوان کرد: ۳۰درصد ظرفیت تولید واحد های صنعتی کوچک و متوسط در طول مدت قطعی های روزانه برق متاثر و آسیب دید.

وی افزود: کارفرمایان روزانه ۲/۵میلیارد تومان از بابت بیکاری کارگران مشمول خسارت شده اند.

پرنیان با ابراز تاسف از خسارات قابل توجه مواد اولیه، محصولات تولیدی و ماشین آلات تاکید کرد: عدم پیش بینی و خسارات ایجاد شده ناشی از سوء مدیریت بود.

| 234541