234268

تسلیت رسانه پرسون برای درگذشت مرحوم ابراهیم رضایی

انا للّه و انا الیه راجعون

همکار محترم سرکار خانم رضایی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت عموی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

رسانه پرسون

| 234268