233986

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل:

ایجاد شبکه‌های بزرگ دانایی در منطقه، مهم‌ترین جنبه جهانی شدن است

تصویر ایجاد شبکه‌های بزرگ دانایی در منطقه، مهم‌ترین جنبه جهانی شدن است
سالار آملی گفت: مهم‌ترین جنبه‌های جهانی شدن، ایجاد شبکه‌های بزرگ دانایی در منطقه است.

به گزارش پرسون، نشست مجازی هم‌اندیشی توسعه همکاری با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی امروز (یکشنبه، ۳ اسفند) برگزار شد.

در این نشست حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل اظهار کرد: وجود سازمان‌هایی مانند سازمان ملل، اپیک، اکو و دی۸ ضرورت همگرایی را در منطقه نشان می‌دهد. نکته مهم در این جهانی شدن آن است که هر کشور بخشی از حاکمیت ملی خودش را واگذار می‌کند و گوشه‌ای از حاکمیت جهانی شدن را به دست می‌آورد؛ مانند عرصه ورزش که با حضور در مجامع بین‌المللی امکان استفاده از امکانات، شرکت در مسابقات جهانی، قاره‌ای و المپیک حاصل می‌شود.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل افزود: سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌الدولی توسط دولت‌ها شکل می‌گیرند و وزارتخانه‌ها و ریاست جمهوری در شکل‌گیری آن‌ها دخیل هستند. سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های بین‌المللی و دانشگاهی هستند که دانشگاه در حوزه اختیارات خود می‌توانند به این سازمان‌ها بپیوندند.

او در خصوص تاثیرات جهانی شدن تصریح کرد: منزوی نبودن و مطرح شدن در حوزه‌های بین‌المللی، استفاده از تجربیات دیگران که بسیار کلیدی است، رساندن استاندارد کشور به معیار‌های استاندارد‌های جهانی و شرکت در هنجارسازی‌های بین‌المللی از تاثیرات و مزایای جهانی شدن است.

سالار آملی گفت: امیدوارم دانشگاه‌ها بستر‌های بین‌المللی شدن را مدنظر قرار دهند و حداقل در چهار الی پنج سازمان و اتحادیه عضو شوند و در این راستا هماهنگی‌های لازم را با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه انجام دهند.

| 233986