مدیرکل میراث‌‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان:

صدور مجوز برای 2 دفتر مسافرتی و گردشگری در ایلام

تصویر صدور مجوز برای 2 دفتر مسافرتی و گردشگری در ایلام
عبدالمالک شنبه زاده گفت: پروانه بهره‌برداری 2 دفتر خدماتی، مسافرتی و گردشگری با دریافت مجوز بند «ب» از سوی این ادار‌ه‌کل صادر شد.

به گزارش پرسون، عبدالمالک شنبه‌‌زاده؛ مدیرکل میراث‌‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی ایلام، اظهار کرد: پروانه بهره‌برداری 2 دفتر خدماتی، مسافرتی و گردشگری با دریافت مجوز بند «ب» از سوی این ادار‌ه‌کل صادر شد.

وی افزود: با لغو مجوز فعالیت 3 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان در ماه گذشته به علت عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و انجام تخلفات آیین نامه ای در حوزه فعالیت بند «ب» گردشگری و با صدور این دو مجوز تعداد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز استان به ۵۰ دفتر افزایش پیدا کرد.

شنبه زاده در ادامه تصریح کرد: این دفاتر با دریافت مجوز بند ب می‌توانند به ارائه خدمات در حوزه‌های تنظیم و انجام مسافرت‌های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایران‌‌گردی و جهان‌‌گردی با رعایت قوانین وزارت میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی و نیز مشاوره به گردشگران بپردازند.

مدیرکل میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌‌دستی ایلام در پایان عنوان کرد: این دفاتر با دریافت مجوز بند «ب» می‌توانند با رعایت قوانین وزارت به ارائه هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی بپردازند.

امیرحسین نوروزی_استان ایلام

| 232686

مطالب مرتبط