232542

مبارک باد آمدن ماهی که می‌توان در آن راحت‌ تر به ملکوت رسید

تصویر مبارک باد آمدن ماهی که می‌توان در آن راحت‌ تر به ملکوت رسید

ماه رجب یکی از ماه‌های شریف و پرفضیلتی است که اعمال بسیاری به خصوص در دهه اول آن و در لیلة الرّغائب توصیه شده است. رجب ماه زدودن زنگارهای گناه و غفلت است که مسلمانان با انجام اعمال سفارش شده آن، خود را برای ورود به ضیافت‌الله اعظم یعنی ماه رمضان آماده می‌کنند.

همچنین روز اول ماه رجب مصادف با سالروز میلاد امام محمدباقر(ع) هفتمین معصوم و امام پنجم شیعیان است که در سال ۵۷ هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان فرزند حضرت سجاد(ع) هستند و به مدت ۱۹ سال پیشوای شیعیان و مسلمانان بودند.

تو آمدی تا گره های کور اندیشه گمراهان را که بر عقاید مسلمانان سایه می انداخت، بگشایی. مقدمت گلباران!

رسانه پرسون

| 232542