229243

با حضور اکثریت مونیخی ها؛

از تیم منتخب سال ۲۰۲۰ یوفا رونمایی شد

تصویر از تیم منتخب سال ۲۰۲۰ یوفا رونمایی شد
اتحادیه فوتبال اروپا(یوفا) از تیم منتخب سال ۲۰۲۰ به انتخاب هواداران رونمایی کرد.

به گزارش پرسون، یوفا پس از دریافت حدود ۶ میلیون رای در بازه زمانی بیش از یک ماه؛ تیم منتخب سال ۲۰۲۰ را به انتخاب هواداران اعلام کرد.

این تیم منتخب انعکاس آراء هواداران در کنار دستارودهای بازیکنان در سال ۲۰۲۰ و همچنین اعتبارسنجی براساس داده‌های هیات نظارت فنی یوفا ظرف یک سال گذشته است.

منبع: ایرنا

| 229243