228383

اگر حین امتحان دانشگاه برق قطع شد، تکلیف چیست؟+فیلم

تصویر اگر حین امتحان دانشگاه برق قطع شد، تکلیف چیست؟+فیلم
معاون وزیر علوم با توجه به آنلاین بودن آموزش دانشگاه‌ها به دلیل شیوع کرونا و قطعی‌های اخیر برق در کشور، درباره اینکه اگر حین امتحان برق قطع شد، توضیح داد که تکلیف دانشجو و استاد چیست.

به گزارش پرسون، معاون وزیر علوم با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور گفت: امتحانات طبق برنامه‌ای که دانشگاه‌ها دارند در حال انجام است.

وی افزود: برگزاری مجدد امتحاناتی که حین برگزاری آنها برق قطع می‌شود، بنا به تشخیص استاد برگزارکننده و تایید دانشکده خواهد بود.

| 228383