226429

تبریک رسانه پرسون به مناسبت انتصاب مجید درویشی به عنوان مدیرکل امور شهری و استانداری همدان

تصویر تبریک رسانه پرسون به مناسبت انتصاب مجید درویشی به عنوان مدیرکل امور شهری و استانداری همدان

جناب آقای مجید درویشی

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی که نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق داریم؛ تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه در استان همدان خواهد بود.

رسانه پرسون

| 226429