225001

کارشناس روابط بین الملل و مطالعات امنیتی در گفتگو با پرسون مطرح کرد؛

نقدی بر سخنان نسنجیده طیب اردوغان+فیلم

بهادر دهقانی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل و مطالعات امنیتی به تحلیل عملکرد دیپلماتیک اردوغان؛ رییس جمهور ترکیه پرداخت.

کردستان ـ بهادر دهقانی؛ استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل و مطالعات امنیتی در گفتگو با پرسون به تحلیل عملکرد دیپلماتیک اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه پرداخت.

این استاد دانشگاه در این گفتگوی تصویری واکنش های جهانی و منطقه ای به سخنان تحریک کننده طیب اردوغان پرداخته است.

| 225001