221365

روند مثبت امروز بازار سهام

تصویر روند مثبت امروز بازار سهام
در جریان معاملات دیروز بازار سهام شاخص کل به دلیل عرضه در نمادهای شاخص‌ساز نزولی شد اما در ادامه روند معاملات تقاضا تقویت پیدا کرد. حالا باید دید امروز بازار سهام چگونه پیش خواهد رفت؟

به گزارش پرسون، ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند بورس امروز گفت: به نظر می‌رسد امروز نیز به دلیل ادامه عرضه، شاخص منفی باشد اما بسیاری از سهم‌ها امروز روندی مثبت خواهند داشت.

مانند روز شنبه که شاخص کل مثبت بود اما سهم‌ها روندی منفی داشتند اما با این تفاوت که احتمالا این بار شاخص کل منفی اما سهم‌ها مثبت باشد.

| 221365